O Projektu - AQuiT


O PROJEKTU

Projekat pod nazivom  „Aktivna Kvalifikacija u Oblasti Turizma“ (skraceno AQuiT) podrzava osoblje angažovano u polju stručnog obrazovanja i treninga koji rade sa uposlenicima nižeg nivoa obrazovanja u turističkom sektoru. Projekat posebno nastoji da pomogne poboljšanje situacije onih osoba koje učestvuju u programima obuke.

Kao prvo, AQuiT će imati za cilj poboljšanje vještina prosvjetnih radnika, trenera i stručnjaka za relevantne predmete u oblasti stručnog obrazovanja u turističkom sektoru i pružiti sadržaj za učenje kao i materijal za obuku koji posebno pokazuje kako motivisati, osposobiti i opremiti ciljnu grupu nezaposlenih učenika da bi postali bolje kvalifikovani učesnici u turističkom sektoru. Lokalni pružaoci obuke koji su uključeni u projekat biće u stanju da primjene novo-stečenu praksu na samostalan i održiv način.

Kao drugo, nezaposlenim osobama će biti pružena mogućnost da njihove (formalno i neformalno) stečene vještine i kompetencije budu priznate za rad u turističkom sektoru, pomažući im da obezbijede  dokaz stečenog znanja potencijalnim poslodavcima u pomenutom sektoru, promovišući svoje šanse za (re-)integraciju na tržište rada. Istovremeno poslodavci će imati mogućnost da uporede vještine aplikanata i (potencijalnih) zaposlenika uz pomoć postojećeg referentnog sistema koji definiše takozvane „tvrde“ i „meke“ vještine, kao i razine koje se razlikuju unutar turističkog sektora.